מה חדש

אפריל 25, 2018

איגוד ערים השרון הצפוני לתברואה מכריז מלחמה על יתושי האזור ועל קדחת הנילוס המערבי

כמדי שנה, עם סיום עונת החורף והתחלת האביב, מכריז איגוד ערים השרון הצפוני לתברואה מלחמה על יתושי האזור במטרה למנוע את מחלת קדחת הנילוס המערבי, המועברת […]
אפריל 25, 2018

הצלחה לחינוך לקיימות בבתי ספר שמפעיל איגוד ערים שרון צפוני

איגוד ערים שרון צפוני לתברואה ואיכות סביבה ממשיך לפעול בנושא חינוך לקיימות, תוכנית שזוכה לביקוש ולהצלחה גדולה בבתי הספר בהם היא פועלת. בין בתי הספר בהם […]
אפריל 17, 2018

מכרז פומבי להקמה והפעלה של מתקן מיון וטיפול בפסולת עירונית בשרון הצפוני

שימו לב: בעקבות דרישות משתתפים, ועדת המכרזים החליטה לדחות את הגשת המכרז מתאריך 01/07/2018 בשעה 12:00 לתאריך 02/09/2018 בשעה 12:00. בכבוד רב, חיים פרידריך יו"ר איגוד […]
מרץ 6, 2018

איגוד ערים שרון צפוני מוציא מכרז פומבי להקצאת שטח, תכנון, הקמה והפעלה של מתקן מיון וטיפול בפסולת עירונית בשרון הצפוני

איגוד ערים השרון הצפוני (תברואה וסילוק אשפה) בראשותו של חבר מועצת עיריית נתניה, חיים פרידריך, מוציא מכרז פומבי, להקמת מתקן הפרדה וטיפול של פסולת ביתית . […]
ינואר 14, 2018

איגוד ערים השרון הצפוני סיים פעילות נמרצת להדברת טוואי התהלוכה

בימים אלה סיים איגוד ערים השרון הצפוני מבצע רחב היקף במסגרתו בוצע באזורי פעילות האיגוד טיפול באלפי עצי אורן, זאת על מנת להדביר את זחל טוואי […]
נובמבר 18, 2016

איגוד ערים השרון הצפוני פועל להדברת טוואי התהלוכה

בימים אלה החל איגוד ערים השרון הצפוני במבצע רחב היקף במסגרתו מבוצע באזורי פעילות האיגוד טיפול באלפי עצי אורן, זאת על מנת להדביר את זחל טוואי […]
יוני 26, 2016

הסתיימה שנת פעילות התוכנית הסביבתית שמפעיל איגוד ערים שרון צפוני

איגוד ערים השרון הצפוני מפעיל במהלך העשור האחרון תכנית סביבתית בקרב רשויות האיגוד. התכנית פועלת בסבב בין רשויות האיגוד הבוחרות את בתי הספר בהן היא תתקיים. […]
מרץ 20, 2016

ד"ר אורי שלום ביום עיון של איגוד ערים שרון צפוני : המשרד להגנת הסביבה נערך למניעת התפרצות מחלת נגיף הזיקה המועבר דרך יתושים

"המשרד להגנת הסביבה נערך למניעת התפרצות מחלת נגיף הזיקה המועברת דרך יתושים. עקב המשך התפשטות נגיף הזיקה, הכריז ארגון הבריאות העולמי על מצב חירום בבריאות הציבור […]