הסתיימה שנת פעילות התוכנית הסביבתית שמפעיל איגוד ערים שרון צפוני

איגוד ערים השרון הצפוני מפעיל במהלך העשור האחרון תכנית סביבתית בקרב רשויות האיגוד. התכנית פועלת בסבב בין רשויות האיגוד הבוחרות את בתי הספר בהן היא תתקיים.

בהנחיית יו"ר האיגוד, רפי קדוש, הורחבה השנה התוכנית ופעלה בבתי ספר בנתניה, רעננה, פרדסיה, עמק חפר וחוף השרון באמצעות חברת "קומיוניטי סביבה וחברה" המתמחה בחינוך סביבתי.

קבוצות מנהיגות ירוקה בבתי הספר פעלו לאורך השנה לקידום נושאים סביבתיים בבית הספר ועסקו בהרחבה בנושא היתוש הנמר האסייתי ודרכים למיגורו ברמה הביתית.

במפגש סיכום שנה עם תלמידי המועצה הירוקה בביה"ס "יחדיו" ברעננה אשר הובילו את הנושא בביה"ס השתתפו   סגן יו"ר איגוד ערים שרון צפוני אילן כהן, נציג רעננה ומזכיר איגוד ערים שרון צפוני , פרוספר אזוט https://francepharmacie.fr/acheter-generique-viagra/. במהלך הביקור סיפרו התלמידים על הנושאים שנלמדו לאורך השנה: תחום הקיימות, ניהול אורח חיים מקיים, היכרות עם משאבי טבע והתכלותם, תזונה בריאה, היתוש הנמר האסייתי ועוד. התלמידים אשר מהווים מנהיגים סביבתיים בבית הספר, העבירו את המסרים שלמדו אל בני משפחותיהם ואל יתר תלמידי ביה"ס ואף העידו כי ההורים בבית החלו לשנות התנהגות בעיקר בתחום מיגור התפתחות היתוש הנמר האסייתי. התלמידים המציאו סיסמה שתוביל את קמפיין ההסברה בנושא ואף הכינו סרטון הסברה. הסיסמה: "אם מרוקנים אין גירודים" הובילה את תהליכי ההסברה.

התלמידים העידו כי העיסוק בנושא לימד אותם רבות וסייע בהבנה את תחום האחריות האישית בכל הקשור לריקון מקורות מים בסביבת המגורים.

איגוד ערים שרון צפוני הוקם במטרה לשמור על רמה ניאותה של איכות הסביבה ואיכות החיים באזורי הנחלים ומאגרי המים הקיימים בתחום האיגוד. מדובר בהתארגנות אזורית של הרשויות הנמצאות בחלק הצפוני של אזור השרון והוא כולל כחצי מיליון נפש הנפרשים על שטח של כ – 400,000 דונם. הרשויות החברות באיגוד הן: נתניה, רעננה, עמק חפר, לב השרון, חוף השרון, קדימה-צורן, תל מונד, פרדסיה, כפר יונה, אבן יהודה, זמר.

חיים אלטמן
דובר האיגוד

בתאריך 7/6/16 התקיים מפגש סיכום שנה עם תלמידי המועצה הירוקה בביה"ס יחדיו ברעננה אשר הובילו את הנושא בביה"ס. במפגש השתתפו מר אילן כהן נציג רעננה סגן יו"ר איגוד ערים שרון צפוני ומזכיר איגוד ערים שרון צפוני מר פרוספר אזוט. במהלך הביקור סיפרו התלמידים על הנושאים שנלמדו לאורך השנה: תחום הקיימות, ניהול אורח חיים מקיים, היכרות עם משאבי טבע והתכלותם, תזונה בריאה, היתוש הנמר האסייתי ועוד נושאים מגוונים. התלמידים אשר מהווים מנהיגים סביבתיים בביה"ס, העבירו את המסרים שלמדו אל בני משפחותיהם ואל יתר תלמידי ביה"ס ואף העידו כי ההורים בבית החלו לשנות התנהגות בעיקר בתחום מיגור התפתחות היתוש הנמר האסייתי. התלמידים המציאו סיסמה שתוביל את קמפיין ההסברה בנושא ואף הכינו סרטון הסברה. הסיסמה: "אם מרוקנים אין גירודים" הובילה את תהליכי ההסברה.

התלמידים העידו כי העיסוק בנושא לימד אותם רבות וסייע בהבנה את תחום האחריות האישית בכל הקשור לריקון מקורות מים בסביבת המגורים.

בת חפר:

בתאריך 20/6/16 התקיים מפגש סיכום שנה עם תלמידי המועצה הירוקה בביה"ס שדות בבת חפר אשר הובילו את הנושא בביה"ס. במפגש השתתף מר פרוספר אזוט מזכיר איגוד ערים שרון צפוני אשר שמע מהתלמידים על הנושאים שנלמדו לאורך השנה: תחום הקיימות, ניהול אורח חיים מקיים, היכרות עם משאבי טבע והתכלותם, מגוון ביולוגי ביישובים עירוניים וכפריים, היתוש הנמר האסייתי ועוד נושאים מגוונים. התלמידים אשר מהווים מנהיגים סביבתיים בביה"ס, העבירו את המסרים שלמדו אל בני משפחותיהם ואל יתר תלמידי ביה"ס ואף העידו כי ההורים בבית החלו לשנות התנהגות בעיקר בתחום מיגור התפתחות היתוש הנמר האסייתי. התלמידים הכינו הצגה נהדרת אשר שימשה אותם בתהליכי ההסברה בכיתות, במהלכה נפגשים שלושה יתושים ומשוחחים ביניהם, לכך התלווה שיר המבוסס על מנגינת המנון ביה"ס. תלבושות ההצגה הוכנו תוך הקפדה על שימוש חוזר בחומרים. התלמידים העידו כי העיסוק בנושא לימד אותם רבות וסייע בהבנה את תחום האחריות האישית בכל הקשור לריקון מקורות מים בסביבת המגורים.