הצלחה לחינוך לקיימות בבתי ספר שמפעיל איגוד ערים שרון צפוני

איגוד ערים שרון צפוני לתברואה ואיכות סביבה ממשיך לפעול בנושא חינוך לקיימות, תוכנית שזוכה לביקוש ולהצלחה גדולה בבתי הספר בהם היא פועלת.

בין בתי הספר בהם מופעלת התוכנית בשנת הלימודים תשע"ח נמצאים: ממ"ד ברקאי בנתניה , תפוז בפרדסיה, ממ"ד נועם ברעננה, בכר באבן יהודה, לב רן בקדימה-צורן. השנה הוסמך בית הספר בכר באבן יהודה אשר עבר בהצלחה את ועדת השיפוט והוכרז כבית ספר ירוק. גם ממ"ד ברקאי בנתניה, אשר פעיל בתכנית החינוך הסביבתי, הוגש לתהליך ויתחיל את שלבי היישום במהלך שנה"ל הבאה.

מטרת העל של התכנית היא לקדם ולהגביר את מודעות התלמידים, המורים והקהילה הרחבה לכל נושאי הקיימות כחלק מחיי היומיום. כמדי שנה מותאמת התכנית לכל בי"ס על פי צרכיו. בכל בית ספר מושם דגש על נושאים סביבתיים כגון: מים, מיחזור, גינון מקיים, קומפוסטציה, הדברת יתושים וכד'. בחירת הנושא והתאמתו לצרכיו מתקיימים במשותף עם ההנהלה והצוות המוביל את הפרויקט.
התוכנית מופעלת בסבב בין הרשויות החברות באיגוד. בתחילת השנה מתקיימות ישיבות עם הנהלות בתי הספר שנבחרו ורכזות התכנית מטעם בית הספר, מוחלט על הנושאים המרכזיים לפעילות וללמידה, כאשר כל בית ספר בוחר את הקבוצה המובילה אשר תשתתף בפועל בתכנית וזו מקבלת הנחייה רציפה לאורך השנה. מנחה קבועה מטעם חברת קומיוניטי, שבנתה ומפעילה את התוכנית, מנחה את הקבוצה הנבחרת במתכונת של מפגש אחת לשבועיים, כ-14 מפגשים לאורך השנה.
יו"ר האיגוד חיים פרידריך: "מדובר בתוכנית חשובה וערכית ואנו באיגוד נעשה כל מאמץ כדי להמשיך ולהפעילה ואולי אף להרחיבה."