הצלחה לתוכנית הלימודים בנושא החינוך לקיימות של איגוד ערים שרון צפוני

איגוד ערים שרון צפוני לתברואה ואיכות סביבה סיים עוד שנת לימודים בנושא חינוך לקיימות שזכתה להצלחה גדולה בבתי הספר בהם הופעלה.

בין בתי הספר בהם הופעלה התוכנית בשנת הלימודים תשע"ג נמצא בית ספר בר אילן – בנות וזאת לבקשתו של יו"ר האיגוד, רפי קדוש המכהן כסגן ראש עיריית נתניה cialis satın al.

בזכות התוכנית עלה נושא הקיימות בבית הספר לסדר היום, התלמידות למדו מושגי יסוד בקיימות, יזמו פרויקטים סביבתיים לצמצום משאבים וכן למדו על היתוש האסיאתי במטרה להביא למודעות בקרב הקהילה, תהליך שימשיך במהלך שנה"ל הבאה.

מנהלת בית הספר, ויקי חן, רואה חשיבות רבה בחינוך לקיימות ולשם כך גייסה צוות מורים לקידום הנושא שיוביל להתנהלות מקיימת ולהסמכה לבי"ס ירוק, ואף הביעה רצון להמשיך בפעילות הליווי וההכשרה של ביה"ס גם בשנת הלימודים הבאה.

צוות בית הספר הודה לרפי קדוש  על שיתוף הפעולה לקידום המדיניות העירונית בנושא הקיימות ומימון תוכניות סביבתיות שתורמות רבות לעשייה העירונית וכן על מעורבותו  ושיתוף הפעולה במהלך השנים.

איגוד ערים שרון צפוני החל להפעיל  את התוכנית בבתי הספר לפני שבע שנים   בהמשך להחלטת מועצת האיגוד לקדם את נושא החינוך הסביבתי בבתי הספר, להגביר את המודעות לנושאי איכות הסביבה בכלל ולנושאי הפסולת והמיחזור בפרט ולבנות שפה משותפת בין הקהילה ובין האיגוד ופועלו.

את התכנית מפעילה חברת "קומיוניטי סביבה וחברה". צוות קבוע עובד ישירות עם צוותי ההוראה בבתי הספר ועם התלמידים, זאת באמצעות מערכים מובנים ופעילויות מגוונות. שותף להפעלת התוכנית מזכיר האיגוד, פרוספר אזוט, המלווה אותה מראשיתה.

יו"ר האיגוד, רפי קדוש, אמר כי לאור הצלחת הפרויקט עושה האיגוד מאמצים להמשיך ולהפעילו בשנים הבאות.

חיים אלטמן
דובר האיגוד
050-7286852