התכנית החינוכית

האיגוד מפעיל תוכנית חינוכית בנושא פסולת ומיחזור
איגוד ערים שרון צפוני החל להפעיל את תוכנית חינוכית בסבב בין בתי הספר ברשויות החברות באיגוד. התוכנית הושקה לפני למעלה מעשר שנים וזאת בהמשך להחלטת מועצת האיגוד לקדם את נושא החינוך הסביבתי בבתי הספר, להגביר את המודעות לנושאי איכות הסביבה בכלל ולנושאי הפסולת והמיחזור בפרט ולבנות שפה משותפת בין הקהילה ובין האיגוד ופועלו.

מטרות התוכנית הן: לימוד נושא בעיית הפסולת בישראל והפתרונות לבעיה, לימוד ויישום נושא חוק הפיקדון, הפנמת שינויי התנהגות בנושא הפחתת פסולת והעברתה למחזור, לימוד נושא מערך תפעול האשפה ביישוב, הקמת מרכזי מחזור בבתי ספר והגברת המודעות לנושא בקרב הקהילה הסמוכה לבית הספר וכן על יתוש הטיגריס האסייני ודרכים למיגורו. התוכנית הופעלה עד כה בעשרות כיתות בבתי הספר היסודיים של הרשויות החברות באיגוד, על פי תוכנית שנתית מובנית ע"י חברת קומיוניטי המתמחה בנושא. התוכנית זוכה להצלחה רבה, ומכיוון שהמשאבים לכך מוגבלים ישנה תחרות בריאה בין הרשויות במטרה להשתלב בתוכנית.

הצלחה לחינוך לקיימות בבתי ספר שמפעיל איגוד ערים שרון צפוני. לחצו כאן >>

עדכון פעילות – ינואר 18. לחצו כאן >> 

חוברת עשור לתכנית החינוך הסביבתי. לחצו כאן>>